Alumio Privacy Policy

In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe Alumio met uw persoonsgegevens omgaat.

Inhoud van de privacyverklaring:

 1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
 2. Welke persoonsgegevens verwerkt Alumio met betrekking tot u?  
 3. Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens?
 4. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 5. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verzameld?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 7. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 8. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER  
 9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 10. Uw wettelijke rechten
 11. Gebruik van cookies
 12. Wat doen de koekjes?
 13. Onze contactgegevens

1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op iedereen die onze website bezoekt en op personen van wie Alumio persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar dienstverlening.Personen van wie Alumio persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar dienstverlening zijn:

 • contactpersonen bij onze klanten en potentiële klanten;  
 • contactpersonen bij onze zakenrelaties;  
 • ontvangers van onze communicatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor door Alumio georganiseerde evenementen;
 • bezoekers op onze website www.alumio.com;  
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie ("Niet-PII") van en over u:  

 • Demografische informatie over u  
 • Informatie over uw computersysteem of apparaat, uw voorkeuren, uw online activiteiten en uw locatiegegevens  

Niet-PII op zich identificeert u niet, maar kan worden gecombineerd met andere informatie op een manier die het mogelijk maakt u te identificeren. Als dit gebeurt, behandelen wij de gecombineerde informatie als PII.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Alumio met betrekking tot u?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt;
  - Contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren, zoals uw naam, bedrijf, functie, e-mail en telefoonnummer;
  - Contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die zijn ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de contactformulieren en webformulieren;
  - Contactgegevens die worden verstrekt tijdens eerste bijeenkomsten, evenementen, seminars, enz.
  - Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt.
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:
  - IP-adres (uniek nummer dat uw apparaat identificeert wanneer u verbinding maakt met het internet), dat wij gebruiken om uw belangstelling voor onze website te meten;
  - Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over uw eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina's en hoe u door de website navigeert;
  - Het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail. Hieronder valt ook het klikgedrag in de e-mail of nieuwsbrief.

  Wij verwijzen in dit verband ook naar onze Cookieverklaring op https://www.alumio.com/cookie-statement.
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
  - Persoonsgegevens beschikbaar op openbare professionele social media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens;
  - Persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare professionele websites, zoals bedrijfswebsites.  

3. Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om een contract met u of het bedrijf waarvoor u werkt uit te voeren;
 • door u gevraagde informatie over onze diensten te verstrekken;
 • klantenondersteuning bieden, waaronder het beantwoorden van uw verzoeken en vragen en het oplossen van problemen of klachten;
 • om met je in contact te blijven;
 • uw gebruik van of belangstelling voor onze diensten en inhoud en de door anderen aangeboden producten, diensten en inhoud te begrijpen en hierop te anticiperen;

 • op onze websites en andere websites producten, diensten en inhoud te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses;
 • u promotiemateriaal en nieuwsbrieven te bezorgen indien u ervoor kiest deze te ontvangen;
 • u promotiemateriaal en nieuwsbrieven te bezorgen indien u ervoor kiest deze te ontvangen;
  analyses te maken over de algemene doeltreffendheid van onze online activiteiten door gebruikersstatistieken op te stellen. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag van bezoekers. Dit zijn algemene rapporten zonder informatie over individuele personen. Wij gebruiken de verkregen informatie om onze website te verbeteren.
 • de veiligheid en integriteit van onze website te beschermen;
 • om u uit te nodigen voor onze evenementen.

4. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van een van de in de GDPR genoemde rechtsgronden. De rechtsgronden van onze verwerking zijn:

 • Toestemming
  Wij vragen uw toestemming voor deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Zie onze Cookieverklaring op https://www.alumio.com/cookie-statement voor meer informatie hierover. Indien wij uw toestemming hebben gevraagd en verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te brengen of in de aanloop naar de totstandkoming van een overeenkomst
  Als u ons een opdracht tot dienstverlening geeft, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij
  kunnen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en dit uw privacy niet onevenredig schendt. Wij gebruiken uw contactgegevens bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor seminars en evenementen. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang als wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen nadat u ons zelf heeft benaderd. Wij hebben niet altijd toestemming nodig om contact met u op te nemen. Als wij uw e-mailadres verkrijgen als gevolg van het verlenen van diensten, kunnen wij u soortgelijke diensten aanbieden via direct marketing. In dat geval hebben wij een gerechtvaardigd belang om u deze diensten aan te bieden.

5. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als wij onze diensten aan u verlenen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens ook wanneer:

 • u met ons communiceert of informatie over of van ons vraagt via e-mail of andere middelen zoals de telefoon of de website;  
 • bezoek onze website(s);
 • u deelneemt aan onze online forums;

 • u formulieren of velden invult op onze Alumio website(s);
 • u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, materialen of onze diensten op onze website of andere sites zoals sociale media
 • u deelneemt aan onze online enquêtes of vragenlijsten.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Tenzij wettelijke vereisten ons verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren:

 • wij zullen uw persoonsgegevens wissen als u uw toestemming hebt ingetrokken of hebt besloten zich terug te trekken;  
 • zullen wij uw persoonsgegevens binnen drie jaar vanaf de dag waarop onze zakelijke relatie eindigt uit onze contactdatabank verwijderen.

Voor de bewaartermijnen in verband met cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring op

https://www.alumio.com/cookie-statement.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor mensen bij Alumio die bevoegd zijn om ze te raadplegen op een 'need-to-know' basis. Buiten de in deze Privacyverklaring genoemde situaties zullen wij uw persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij wij deze openbaarmaking noodzakelijk achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze rechten of de rechten van iemand anders te beschermen, of om naleving van deze Privacyverklaring af te dwingen.

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals onze dienstverleners en partners. Wij maken gebruik van een aantal dienstverleners om ons te helpen de site te beheren en onze bezoekers een hoogwaardige gebruikerservaring te bieden. Sommige van deze dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens via technologieën voor automatische gegevensverzameling. Met deze verwerkers sluiten wij verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de General Data ProtectionRegulation (GDPR).

Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners:

 • Hubspot
  Wij
  gebruiken Hubspot om gegevens te verzamelen over uw gedrag op onze website en om uw persoonlijke gegevens te verwerken die u aan ons verstrekt. HubSpot gebruikt cookies of vergelijkbare technologieën (zoals webbakens en JavaScript) om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.
  Het privacybeleid van Hupspot vindt u hier: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 • Freshdesk
  Wij
  gebruiken Freshdesk als ons platform voor klantenondersteuning. De Freshdesk-software verwerkt hiervoor IP-adressen, e-mailadressen, bedrijfsnaam, voor- en achternaam van bezoekers. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website wordt niet met derden gedeeld. Voor meer informatie over de Freshdesk software, bezoek www.freshworks.com/freshdesk.The privacy statement van Freshdesk vindt u hier: https://www.freshworks.com/privacy/.
  Er
  worden standaard twee cookies geplaatst door Freshdesk. Eén cookie wordt gebruikt om cross-site request forgery te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van u en Freshdesk. De andere cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker een bot of een mens is.
 • Callpage
  Wij
  gebruiken Callpage om een widget te tonen waar je kunt kiezen om je telefoonnummer achter te laten om je nu of later te bellen. Gebruikers kunnen ook kiezen om een bericht achter te laten.
  Als u de bel je nu/bel je later functie gebruikt, verwerkt Callpage IP adres(sen), telefoonnummer en op welke webpagina de widget is gebruikt.
  Als u de laat een bericht achter functie gebruikt, verwerkt Callpage IP adres(sen), email adres, voor- en achternaam en op welke webpagina de widget is gebruikt.
 • LinkedIn Insight
  De
  LinkedInInsight Tag is een JavaScript-tag waarmee gegevens kunnen worden verzameld over de bezoeken vanLinkedIn-leden aan onze website, waaronder de URL, verwijzer, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstempel.
  LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, het verstrekt alleen rapporten en waarschuwingen (die u niet identificeren) over ons websitepubliek en onze advertentieprestaties. LinkedIn biedt ook retargeting voor websitebezoekers, waardoor we gepersonaliseerde advertenties van onze website kunnen tonen door deze gegevens te gebruiken, maar zonder het lid te identificeren. Wij gebruiken ook gegevens die u niet identificeren om de advertentierelevantie te verbeteren en leden op verschillende apparaten te bereiken. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen via hun accountinstellingen. Voor meer informatie over LinkedIn zie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • HotJar
  Wij
  gebruiken HotJar als webanalysedienst. Met deze tool kunnen bewegingen op onze website worden getraceerd (zogenaamde heat maps). Zo kan bijvoorbeeld worden herkend hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak gebruikers op welke knoppen klikken. Daarnaast is het met behulp van deze tool ook mogelijk om direct feedback te verzamelen van gebruikers van de website. Zo verzamelen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Bij het gebruik van deze tool besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen controleren op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van de websites, waarin persoonlijke gegevens van jou worden getoond, worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn dus nooit traceerbaar. Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar tool te beëindigen met behulp van een "Do Not Track-Headers", zodat er geen gegevens over het bezoek van onze website worden vastgelegd. Deze instelling ondersteunt alle gangbare browsers in de huidige versies. Daartoe stuurt je browser een verzoek naar Hotjar, met de instructie om tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers of computers gebruikt, moet u de "Do Not Track-Header" voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen. Gedetailleerde instructies met informatie voor uw browser kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out.Hotjar's privacyverklaring kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/privacy
 • Facebook-pixel
  Wij gebruiken de 'Facebook-pixel' van Facebook Ireland Limited om het gedrag van gebruikers na het zien van of klikken op een advertentie van Facebook te volgen. Indien hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan dit worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen na het zien van of klikken op een advertentie van Facebook. Dit proces dient om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen toekomstige promotionele activiteiten te optimaliseren.
  De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen verdere informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat het mogelijk is om een koppeling te maken met een specifiek gebruikersprofiel.Facebook kan de gegevens dus gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook
  (https://www.facebook.com/about/privacy/).
  U kunt het mogelijk maken dat Facebook en haar partners reclameadvertenties op en buitenFacebook plaatsen. Bovendien kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingsactiviteiten vinden alleen plaats als hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), GDPR.
  Als u het gebruik van cookies op uw computer wilt uitschakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen en dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/
 • Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics van Google Inc. om uw gedrag op onze website
  te volgen. Wij hebben de Google Analytics-cookies 'privacyvriendelijk' ingesteld. Zo wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd en is de optie om gegevens te delen uitgeschakeld. Op deze manier hebben deze cookies een beperkte impact op uw privacy en kunnen ze dus zonder toestemming worden geplaatst.
  Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier:
  Google biedt ook de mogelijkheid om u af te melden voor het verzamelen van gegevens in het kader vanGoogle Analytics, door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.Klik gebruik te maken van die optie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.And klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt enGoogle's privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor Google's privacy- en/of cookiebeleid.

8. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u. Uw persoonsgegevens kunnen ook door derden worden verwerkt. Deze partijen kunnen zich buiten de EER bevinden. Indien van toepassing hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen voor het delen van de persoonsgegevens.

 • Beschikbaarheid en continuïteit: Wij doen ons uiterste best om een optimale beschikbaarheid en continuïteit van onze website en onze systemen te garanderen.
 • Fysieke beveiliging: Ons gebouw is beveiligd door fysieke toegangscontrole en camerabeveiliging. Alleen personen die bevoegd zijn om ons gebouw te betreden mogen naar binnen.
 • Autorisaties: De toegang tot onze systemen wordt beschermd via rolgebaseerde beveiliging.
 • Encryptie: We gebruiken encryptie om onze laptops te beveiligen.
 • Bescherming tegen bedreigingen: Er zijn verschillende systemen ingevoerd om ongeoorloofde toegang tot en uitwisseling van persoonsgegevens te voorkomen.
 • GDPR-ontwerp: Elk nieuw systeem dat we overwegen in te voeren, moet vooraf worden getest op de beginselen van privacy by design en privacy by default.
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA): Voordat wij een nieuw systeem in gebruik nemen, onderwerpen wij dat systeem ook aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, indien dit wettelijk vereist is.
 • Datalekken: We hebben een Beveiligingsteam opgericht om datalekken op te sporen en te rapporteren.

10. Uw wettelijke rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek indienen:

 • om de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken in te zien.  
 • uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien u van mening bent dat de persoonsgegevens
 • gegevens die wij over u verwerken onvolledig of onjuist zijn.
 • om bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten wissen.  
 • om uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u op grond van het privacyreglement kunt uitoefenen, zie de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. In voorkomende gevallen heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij het CBP.

11. Gebruik van cookies

Alumio gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webbrowser op uw computer opslaat. U kunt het gebruik van cookies over het algemeen blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen. Dit kan echter de werking van de website beïnvloeden.
Wij maken ook gebruik van advertentienetwerken van derden om bepaalde diensten van Alumio op het internet te adverteren. Meer informatie over deze derden vindt u hierboven onder "7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?". Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring op https://www.alumio.com/cookie-statement.

Via onze website worden de volgende cookies geplaatst:

 • functionele (noodzakelijke) cookies
 • voorkeuren cookies
 • statistische cookies

12. Wat doen de koekjes?

12.1 Functionele (noodzakelijke) cookies

Wij gebruiken functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede lay-out en navigatie van de website en om uw keuze om cookies te accepteren of te weigeren te onthouden. Omdat functionele cookies noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, kunnen ze zonder toestemming worden geplaatst.

12.2 Voorkeurcookies

Voorkeurcookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

12.3 Statistische cookies

Statistische cookies registreren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen anonieme gebruikersstatistieken en rapporten worden gegenereerd. Wij gebruiken deze kennis om onze marketingactiviteiten en de kwaliteit, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

12.4 Cookieverklaring

Voor een gedetailleerd overzicht van welke cookies wij op onze website gebruiken, ga naar

https://www.alumio.com/cookie-statement

13. Onze contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen:  

Alumio B.V.
Laan Corpus den Hoorn 200
9728 JS Groningen.

Per e-mail: marketing@alumio.com